Styrelsen

SANDBERG, JAN OVE

(F. 1961), Ordinarie ledamot, VD
Styrelseledamot och VD sedan 1999, därtill grundare av bolaget.

Jan har drivit eget företag inom lantbruk sedan 70-talet. Under åren 1979 – 2000 var han lantbrukare inom spannmålsodling och åren 1988 – 1999 var han aktiv med försäljning och utförande av tekniska tjänster inom lantbruk i Sverige och i Finland, särskilt djurproducenter.

GRAFF, BJARNE KARL BERTIL

(F. 1963), Ordinarie ledamot
Styrelseledamot sedan 2015, och även 1999 – 2012.

Bjarne har under merparten av sitt yrkesverksamma liv arbetat med mekanik och elektronik. Han arbetar idag i eget konsultbolag med framför allt datordrift och slutanvändarstöd. En av de huvudsakliga uppdragsgivarna är Uppsala universitet.

LIF, TOR ANDERS

(F. 1963), Ordinarie ledamot, VD
Styrelseledamot sedan 1999.

Anders har haft anställning hos Siemens, IFS samt Unit4. Under de senaste 20 åren har Anders haft olika globala ansvarsområden och arbetar med affärs- och produktutveckling, sälj och marknadsföring i alla världsdelar och med erfarenhet av direktupphandlande personal i mer än tio länder.

Idag arbetar Anders som Head of Global Product Marketing hos affärssystemet Unit4 i Utrecht, Holland och har en stor erfarenhet av internationell verksamhet.

GLANZ, LEIF ERIK

(F. 1948), Ordinarie ledamot, styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2017, tidigare styrelseledamot 2016.

Leif är fil. doktor i kärnfysik sedan 1979. Under åren 1986 – 2007, var han VD för Scienta Scientific AB ett företag inom atom och kärnfysik. Åren 2008 – 2012 arbetade Leif som VD för VG Scienta AB och satt i ledningen för företaget fram till 2014.

Från mitten av 2014 var Leif en av huvudägarna och tillika styrelseordförande för cSens AB, tills företaget förvärvades av Biovica International AB. cSens AB och Biovica AB är båda verksamma inom cancer forskningen. Leif är också styrelseordförande för för LYM Consulting AB och Svesin Investment AB.

ALNESS, KENNETH ARVID

(F. 1957), Ordinarie ledamot
Styrelseledamot sedan 2015, (styrelseordf. 2016).

Kenneth har under många år arbetat som företagsledare/VD inom högteknologiska innovativa företag inom miljö- och lantbrukssektorn. Han har lång erfarenhet av egna och andras patenterade uppfinningar som exploaterats internationellt.

PAMRIN, CHRISTER BIRGER

(F. 1942), Suppleant
Styrelsesuppleant sedan 2016, styrelseledamot 2000 – 2015.

Christer har under merparten av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom byggbranschanknutna företag. Han har också varit VD i ett sjuk- och hälsoföretag. Christer har främst jobbat som företagsledare/VD i bolag i tidiga skeden, omstruktureringar och bolagsförsäljningar samt förvärv. Sedan 1996 och fram till sin pensionering 2016 arbetat han i sitt egna konsultföretag..