fbpx

Investerare

Information till dig som är eller funderar på att bli investerare i Envirologic

0 +
tvättrobotar sålda
0
länder representerade
0 +
års erfarenhet
tvättimmar årligen

Senaste pressmeddelandena

RSS Cision News
  • Rättelse: Årsredovisning 2020 2021-03-25
    Revisionsberättelse saknades i tidigare utskick. Se årsredovisning 2020 och revisionsberättelse i bifogade PDF-dokument.
  • Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ) 2021-03-25
    Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 23 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs, så snart […]
  • Årsredovisning 2020 2021-03-25
    Se årsredovisning 2020 i bifogad PDF

Envirologic AB (publ.)

Hösten 2001 började vi försäljningen av vår dåvarande tvättrobot i Sverige. Utvecklingen startade efter det vi sett och upplevt av tvätt- och rengöringsarbete i hälsofarliga miljöer. Responsen har varit mycket positiv och vår robot har även väckt stort intresse internationellt, bland annat på jordbruksmässor där den även prisbelönats.

Ambitionen har från början varit att etablera roboten internationellt och vi innehar därför patent i flertalet europeiska länder, Nordamerika och Australien. Utanför Sverige sker försäljningen via distributörer och agenter med lokala servicenätverk. All produktion och utveckling sker däremot i våra lokaler i Uppsala.

Tvättrobotar kan minimera manuell tvätt i hälsofarliga och starkt nedsmutsade miljöer och därmed tillgodose de ökade kraven på både biosäkerhet och arbetsmiljö.

Envirologics aktie är listad på Spotlight Stock Market och handlas i NGMs system Elasticia. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på Spotlight Stock Market var den 22 april 2014.

Finansiella rapporter

Styrelsen

Leif Glantz

Styrelseordförande
Ordinarie ledamot

Leif (f. 1948) är fil. doktor i kärnfysik sedan 1979. Under åren 1986 – 2007, var han Koncernchef för Scienta Scientific AB, moderbolag för ett antal företag inom atom och kärnfysik.

Åren 2008 – 2012 arbetade Leif som VD i dotterbolaget VG Scienta AB och satt i koncernledningen fram till 2014. Från mitten av 2014 var Leif en av huvudägarna och tillika styrelseordförande för cSens AB, tills företaget förvärvades av Biovica International AB. cSens AB och Biovica AB är båda verksamma inom cancerforskningen. Leif är också styrelseordförande för LYM Consulting AB och Svesin Investment AB.

Kenneth Alness

Ordinarie ledamot

Kenneth (f. 1957) har under många år arbetat som företagsledare/VD inom högteknologiska innovativa företag inom miljö- och lantbrukssektorn. Han har lång erfarenhet av egna och andras patenterade uppfinningar som exploaterats internationellt.

Anna Leinder

Ordinarie ledamot

Anna (f. 1976) har erfarenhet av att etablera och driva internationella sälj- och service organisationer. Hon har under många år arbetat inom pappers- och massaindustrin, bland annat som VD för GL&V Sweden AB. Sedan några år tillbaka driver Anna en egen konsultbyrå inom bland annat strategi, innovation och HR. I tillägg till ovan är hon också grundare och VD för Diretto, en digital lönebyrå för privatpersoner.

Anders Lundström

Ordinarie ledamot

Anders (f. 1964) har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH och arbetat som VD för börsnoterat bolag, ledare och styrelsemedlem inom ett flertal branscher som digital kommunikation, industriell automation, samhällsskydd, investmentbolag och livsmedel.

Det som genomsyrar Anders bakgrund är affärsutveckling och att skapa tillväxt i aktuella företag. Anders är idag styrelseordförande i W5 Solutions, Frank Digital Experiences och Enersize samt styrelsemedlem i Loudspring och Nordic Rice.

Christer Pamrin

Ordinarie ledamot

Christer (f. 1942) har under merparten av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom byggbranschanknutna företag. Han har också varit VD i ett sjuk- och hälsoföretag.

Christer har främst jobbat som företagsledare/VD i bolag i tidiga skeden, omstruktureringar och bolagsförsäljningar samt förvärv. Sedan 1996 och fram till sin pensionering 2016 arbetat han i sitt egna konsultföretag.

Anders Lif

Suppleant

Anders (f. 1963) är civilingenjör inom teknisk fysik och har under mer än 20 år haft olika globala ansvarsområden inom automations- och IT industrin—framförallt hos Siemens, IFS och Unit4. 

Med huvudfokus på internationell affärsutveckling har Anders arbetat med sälj och marknadsföring i alla världsdelar, haft direktrapporterande personal i mer än tio länder och haft en plats i den globala ledningsgruppen hos både IFS och Unit4.

Efter att ha varit stationerad i olika länder och under de sista 5 åren flygpendlat till Holland i uppdraget som global marknadschef för Unit4, arbetar Anders idag som konsult och senior rådgivare till flera börsnoterade företag.