fbpx

Investerare

Information till dig som är eller funderar på att bli investerare i Envirologic

0 +
tvättrobotar sålda
0
länder representerade
0 +
års erfarenhet
tvättimmar årligen

Projektstöd från europeiska regionala utvecklingsfonden

Envirologic har erhållit stod från europeiska regionala utvecklingsfonden för ny marknads etablering.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att etablera försäljningskanaler på nya geografiska marknader. Av särskilt intresse är Polen, Tyskland, Ryssland och Australien. Målsättningen är att vid projektets slut ha etablerat försäljning av bolagets produkter genom distributör på minst en ny marknad.

Envirologic AB (publ.)

Hösten 2001 började vi försäljningen av vår dåvarande tvättrobot i Sverige. Utvecklingen startade efter det vi sett och upplevt av tvätt- och rengöringsarbete i hälsofarliga miljöer. Responsen har varit mycket positiv och vår robot har även väckt stort intresse internationellt, bland annat på jordbruksmässor där den även prisbelönats.

Ambitionen har från början varit att etablera roboten internationellt och vi innehar därför patent i flertalet europeiska länder, Nordamerika och Australien. Utanför Sverige sker försäljningen via distributörer och agenter med lokala servicenätverk. All produktion och utveckling sker däremot i våra lokaler i Uppsala.

Tvättrobotar kan minimera manuell tvätt i hälsofarliga och starkt nedsmutsade miljöer och därmed tillgodose de ökade kraven på både biosäkerhet och arbetsmiljö.

Envirologics aktie är listad på Spotlight Stock Market och handlas i NGMs system Elasticia. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på Spotlight Stock Market var den 22 april 2014.

Finansiella rapporter

Styrelsen

Leif Glantz

Styrelseordförande
Ordinarie ledamot

Leif (f. 1948) är fil. doktor i kärnfysik sedan 1979. Under åren 1986 – 2007, var han Koncernchef för Scienta Scientific AB, moderbolag för ett antal företag inom atom och kärnfysik.

Åren 2008 – 2012 arbetade Leif som VD i dotterbolaget VG Scienta AB och satt i koncernledningen fram till 2014. Från mitten av 2014 var Leif en av huvudägarna och tillika styrelseordförande för cSens AB, tills företaget förvärvades av Biovica International AB. cSens AB och Biovica AB är båda verksamma inom cancerforskningen. Leif är också styrelseordförande för LYM Consulting AB och Svesin Investment AB.

Anna Leinder

Ordinarie ledamot

Anna (f. 1976) har erfarenhet av att etablera och driva internationella sälj- och service organisationer. Hon har under många år arbetat inom pappers- och massaindustrin, bland annat som VD för GL&V Sweden AB. Sedan några år tillbaka driver Anna en egen konsultbyrå inom bland annat strategi, innovation och HR. I tillägg till ovan är hon också grundare och VD för Diretto, en digital lönebyrå för privatpersoner.

Anders Lif

Ordinarie ledamot

Anders (f. 1963) är civilingenjör inom teknisk fysik och har under mer än 20 år haft olika globala ansvarsområden inom automations- och IT industrin—framförallt hos Siemens, IFS och Unit4. 

Med huvudfokus på internationell affärsutveckling har Anders arbetat med sälj och marknadsföring i alla världsdelar, haft direktrapporterande personal i mer än tio länder och haft en plats i den globala ledningsgruppen hos både IFS och Unit4.

Efter att ha varit stationerad i olika länder och under de sista 5 åren flygpendlat till Holland i uppdraget som global marknadschef för Unit4, arbetar Anders idag som konsult och senior rådgivare till flera börsnoterade företag. 

Anders Lundström

Ordinarie ledamot

Anders (f. 1964) har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH och arbetat som VD för börsnoterat bolag, ledare och styrelsemedlem inom ett flertal branscher som digital kommunikation, industriell automation, samhällsskydd, investmentbolag och livsmedel.

Det som genomsyrar Anders bakgrund är affärsutveckling och att skapa tillväxt i aktuella företag. Anders är idag styrelseordförande i W5 Solutions, Frank Digital Experiences och Enersize samt styrelsemedlem i Loudspring och Nordic Rice.

Martin Pamrin

Ordinarie ledamot

Martin (f. 1975) har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik samt en kandidatexamen i företagsekonomi. Han har en bakgrund från ledande roller inom affärsutveckling och försäljning hos telekomoperatörer såsom Tele2, Telenor samt som försäljningsdirektör hos Boxer.

Han är idag verksam som managementkonsult inom rådgivning och förändringsledning samt som styrelsemedlem i två familjeföretag verksamma inom tillverkning samt ägarbolag av såväl noterade som onoterade bolag.

Stefan Kaiser

Suppleant

Stefan (f. 1964) har en civilekonomexamen och har varit auktoriserad revisor. Han har 30 års erfarenhet av arbete, både i Sverige och utomlands, i små och medelstora företag, med redovisning, finansiering, förvärv och investeringar.

I dagsläget fokuserar han framför allt på att bistå tillväxtföretag som ägare och styrelsemedlem. Stefan är även styrelseordförande i Nordic Rice AB samt styrelseledamot i W5 Solutions AB, Enersize Oy och Frank Digital Experiences AB.