fbpx

Slutgiltigt resultat från lösen av teckningsoptioner TO 2 B

Lösenperioden för Envirologic TO 2 B avslutades den 15 april 2019. Totalt utnyttjades
1 175 262 teckningsoptioner TO 2 B (cirka 90,2 procent av samtliga TO 2 B), vilket innebar att Envirologic tillföres cirka 4,1 mnkr.

Efter slutlig registrering hos Bolagsverket har Envirologic totalt 9 867 453 aktier emitterade. Aktiekapitalet uppgår till 1 292 636,21 kronor.

Uppsala den 8 juli 2019
Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se
kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se
eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift.

Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.