fbpx

Sista dag för handel med teckningsoption Envirologic TO 1 B

Idag, onsdagen den 11 april 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Envirologic TO 1 B som emitterades i samband med företrädesemissionen i juni 2016.

En (1) teckningsoption Envirologic TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Envirologic under lösenperioden 1 april – 15 april 2018 till lösenkursen 3,50 kronor. Se tidigare pressmeddelande för information om hur teckningsoptionerna ska utnyttjas.

Teckningsoptioner TO 1 B som inte utnyttjas eller säljs på AktieTorget senast idag, onsdagen den 11 april 2018, förfaller och blir värdelösa.

Kontaktuppgifter för eventuella frågor

Kontaktuppgifter till Envirologic respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner Envirologic TO 1 B:

Envirologic kontaktuppgifter

Telefon: 018 – 39 82 30

E-post: info@envirologic.se

Aktieinvest kontaktuppgifter

Telefon: 08 – 506 517 95

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Uppsala den 29 mars 2018

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se

kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se

eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.