fbpx

Resultat från lösen av teckningsoptioner TO 2 B

Lösenperioden för Envirologic TO 2 B avslutades den 15 april 2019. Totalt har 1 175 262 teckningsoptioner TO 2 B utnyttjats (cirka 90,2 procent av samtliga TO 2 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 4,1 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2019.

Efter registreringen kommer Envirologic att ha 9 472 353 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 240 878,243 kronor.

– Jag vill tacka alla innehavare av teckningsoptioner TO 2 B som valt att utnyttja sina optioner och som därigenom stärkt Bolagets möjligheter att hjälpa grisproducenter och andra arbetsgivare med svåra arbetsförhållanden att förbättra arbetsmiljön för sina anställda, säger Jan Sandberg, vd i Envirologic.

Uppsala den 24 april 2019 Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se
Kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.