fbpx

Rekrytering av ny VD

Envirologic påbörjar rekrytering av ny VD för att säkerställa expansion.

Som ett naturligt led av Envirologic’s expansionsplan har styrelsen och nuvarande VD, Jan Sandberg, enats om att det nu är dags att rekrytera ny VD med tydlig profil inom marknad och tillväxt, för att leda företaget in i nästa utvecklingsfas. Fram till att ny VD finns på plats kommer Jan att sköta uppdraget som tidigare och han kommer att fortsätta sitt uppdrag som styrelseledamot.

Jan får därmed möjlighet att lägga fullt fokus på att hålla företagets tekniska utveckling i framkant, bl.a. för att finna nya branscher för Envirologic att växa i.

”Det här är en chans för mig att ge företaget full valuta av det jag verkligen brinner för. Jag har lång erfarenhet av automatiserad högtryckstvättning och vill utnyttja den för att vidga verksamheten och automatisera även utanför grisproduktion.” Jan Sandberg, VD Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Mer information finns på www.envirologic.se 

kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se

eller per telefon 018-39 82 30

Denna information är sådan information som Envirologic AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019. 

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.