fbpx

Nya tider för bokslutskommunikén för 2016 samt delårsrapporter, bolagsstämman och bokslutskommunikén för 2017.

2017-01-11 08:32:42

I senaste delårsrapporten har tyvärr ett tryckfel insmugit sig betr. datumet för den kommande bokslutskommunikén, varför vi nu lämnar följade rapporttider mm för 2016 och 2017:

2017-02-17       Bokslutskommunikén för 2016

2017-04-27       Ordinarie bolagsstämman

2017-05-19       Delårsrapporten januari – mars 2017

2017-08-25       Delårsrapporten januari – juni 2017

2017-11-24       Delårsrapporten januari – september 2017

2018-02-16       Bokslutskommunikén för 2017

Uppsala januari 2017

Styrelsen för Envirologic AB

Om Envirologic AB

Envirologic är ett miljövårdsföretag som utvecklar och säljer avancerad robotteknik för tvättning/rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget levererar tekniska lösningar, som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Robotar har sålts och installerats i ett 20- tal länder, totalt har närmare 600 robotar levererats till kunder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. I nypris motsvarar de installerade robotarna ett värde på ca 225 MSEK.

Marknadspotentialen inom den europeiska lantbrukssektorn överstiger 10 000 MSEK.

På världsmarknaden inom denna sektor är Envirologic världsledande, med en marknadsandel överstigande 80 %.

De viktigaste kundbranscherna är idag djurproduktion, mälteri samt bilindustri.

Bolaget har som långsiktigt mål att vidareutveckla tekniken inom flera andra branscher.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.