fbpx

Nedskrivning av andelar i dotterbolaget Envirologic ApS

Envirologics verksamhet i Danmark pausas tills vidare. På grund av den rådande corona-pandemin har försäljningen i det danska dotterbolaget Envirologic ApS hittills varit avsevärt mindre än budgeterat och bedömningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva verksamheten vidare i nuvarande form. Beslutet påverkar inte omsättningen eller likviditeten i Envirologic AB men innebär att det bokförda värdet av andelarna i dotterbolaget skrivs ned med ca 2,1 Mkr per 31 december 2020 vilket kommer att belasta resultatet för 2020.

Denna information är sådan som Envirologic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-30 12:30 CET.

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.