fbpx

Lösenkurs för teckningsoption Envirologic TO 2 B bestämd

Publicerad: 2019-03-25 

Måndagen den 1 april 2019 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Envirologic TO 2 B som emitterades i samband med företrädesemissionen i juni 2016. Lösenperioden äger rum 1 april – 15 april 2018.

En (1) teckningsoption Envirologic TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Envirologic. Enligt villkoren för teckningsoption TO 2 B ska lösenpriset vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.

Lösenkursen för TO 2 B har i enlighet med detta bestämts till 3,50 kronor.

–       För att öka tempot i vår marknadssatsning för vår tvättrobot, EVO Cleaner, kommer vi att nyanställa både i moderbolaget Envirologic AB och vårt dotterbolag Envirologic ApS i Danmark. I Danmark undersöks också möjligheter för förvärv.

–       Nyanställning i Envirologic AB, gällande både sälj och utveckling, förväntas bl.a. ge förutsättningar för ökad takt för vår tvättrobotlösning för värmeväxlare, som vi testkört i samarbete med Vattenfall under en längre period, fortsätter Jan Sandberg.

Ytterligare information om anmälningsförfarande kommer att publiceras inom kort via pressmeddelande.

Uppsala den 25 mars 2019
Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se
kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se
eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.