fbpx

Kostnader av engångskaraktär kommer att belasta fjärde kvartalet

I det tidigare publicerade meddelandet saknades MAR-text.

Envirologics styrelse har idag beslutat att kostnaden för Jan Sandbergs avgång i sin helhet och som en engångspost ska belasta fjärde kvartalet 2020. Jan Sandbergs avgångsvillkor baseras på gällande kollektivavtal och kostnaden uppgår till ca 2,1 Mkr.

Denna information är sådan som Envirologic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-26 15:42 CET.

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.