fbpx

Kommuniké från årsstämman i Envirologic

Envirologic´s årsstämma hölls 2017-04-27 i Uppsala.

Årsstämmans beslut blev bl.a.:

  • att fastställa den föreslagna resultaträkningen och balansräkningen för
    räkenskapsåret 2016. Förlusten på -3 571 2312 kronor balanseras därmed i ny räkning,
  • att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2016,
  • att den sittande styrelsen omvaldes, vilket innebär att Leif Glantz, Jan Sandberg, Bjarne Graff, Kenneth Alness och Anders Lif valdes till ordinarie styrelseledamöter och Christer Pamrin valdes till styrelsesuppleant.
  • att ge bolagets styrelse bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Uppsala 2017-04-27

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en global leverantör av automatiserade tvättlösningar för ohälsosamma arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat en tvättrobot, som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos sina anställda.

Bolagets huvudkunder finns i ett 20-tal länder inom grisproduktionen, där Envirologic är världsledande. Bolaget har ambitioner att också öka verksamheten inom andra branscher.

Envirologic grundades 1999 och är sedan drygt två år, ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) på Aktietorget. Bolaget har sin verksamhet i Uppsala.

Mer information finns på www.envirologic.se eller kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller per telefon 018-39 82 30

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.