fbpx

Envirologic AB: Flaggningsmeddelande

Jan Sandberg, tidigare styrelseledamot i Envirologic AB, har avyttrat delar av sitt innehav av A- och B-aktier, privat och genom bolaget Ramsta Innovation AB. Hans innehav har därvid minskat från 25,26% av kapitalet och 45,06% av rösterna till 8,81% av kapitalet och 15,74% av rösterna.

Styrelseledamot Christer Pamrin har ökat sitt innehav genom bolag från 5,17% av kapitalet och 3,80% av rösterna till 8,50% av kapitalet och 10,22% av rösterna.

Styrelsesuppleant Anders Lif har ökat sitt innehav från 0,14% av kapitalet och 0,10% av rösterna till 5,68% av kapitalet och 10,80% av rösterna.

Bjarne Graff har ökat sitt innehav från 0,40% av kapitalet och 0,29% av rösterna till 5,94% av kapitalet och 10,99% av rösterna.

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.