fbpx

Delårsrapport januari – september 2018

Envirologic AB (Publ)

Väsentliga händelser under perioden:

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till, 18 912 tkr (12 687 tkr)
  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till, 5 034 tkr (4 035 tkr)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 4 132 tkr (1 840 tkr)
  • Resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till, 663 tkr (727 tkr)
  • Eget kapital 30/9 2018 uppgick till 19 354 tkr (10 704 tkr)
  • Likvida medel, 30/9 2018, 7 445 tkr (4 819tkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,39 kr (0,24 kr)
  • Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,10 kr)
  • Envirologic ApS bildat i Danmark
  • Teckningsoptionerna TO 1 B har lösts till 80,2% vilket tillför bolaget 3,7 Mkr före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg: 

Nyss hemkommen från en mycket positiv mässa i Hannover. Eurotier, som är en mässa specialiserad på utrustning för djurproduktion, hålls där vartannat år och drog i år 155 000 besökare från hela världen. I vår monter hade vi, förutom tyskar, både producenter och intresserade möjliga återförsäljare från ett antal länder i Europa, Kina och Amerika. Intressant är att alla talade om problemet att hitta arbetskraft för att tvätta stallar manuellt, även från utpräglade lågkostnadsländer som Rumänien, Ungern och Kina.
I oktober ställde vi även ut i Jönköping på Elmia Lantbruk. Det var också en mycket positiv upplevelse i efterdyningarna av den torraste sommaren på över 100 år. Trots de höga foderpriserna, som är konsekvensen av torkan, verkade producenterna blicka framåt så både mässan och vår monter var välbesökt. Det är ovanligt att vi säljer på mässor men i år hade vi en producent som gjorde just det och beställde en EVO Cleaner.
Fortfarande finns en viss osäkerhet kring vår försäljning på grund av det rådande läget med höga foderpriser men det verkar som att grisproducenterna förstått hur de höga kostnaderna drabbar deras företag, ser att det ändå går runt och vågar investera.  

Ny säljare är igång i Envirologic ApS, Danmark sedan den första november. Han har haft en intensiv start med första veckan i Uppsala för utbildning, veckan efter i Hannover på mässa och nästa vecka är det mässa i Herning, Danmark. Envirologic kommer att lägga stort fokus på Danmark, där finns ett omfattande antal tvättrobotar av den gamla modellen som behöver bytas ut på en marknad som är c:a 10 ggr större den svenska. En person i Danmark är naturligtvis för lite och vi kommer att förstärka den organisationen så fort som möjligt.

Nakajima Seisakusho i Japan gjorde sin beställning, som de aviserat och vi skickade 7 robotar till dem i slutet av september. De besökte även vår monter i Tyskland och berättade om stort intresse för EVO Cleaner. Man har redan sålt flera av de robotar vi skickade i september, trots att de ännu inte kommit fram till Japan. Jag har förhoppningar om ett bra 2019 i Japan, det är mycket som pekar på det.

Vi hade också många finländare i vår monter som visade stort intresse. Systemet med bidrag för investeringar där gör att affärerna tar lite tid men jag skulle bli förvånad om inte vi får ett antal beställningar inom en relativt snar framtid. De installationer som gjorts där har väldigt nöjda användare och det verkar sprida sig.

Under september utbildades personal från det stora kinesiska företaget i Uppsala. De var här i två veckor, utbildades i både användande och service och håller nu på med utvärdering av EVO Cleaner. Som jag tidigare nämnt finns det stora möjligheter att sälja volymer till dem men, man ska komma ihåg att det i stora företag finns många fler hinder. Att vi fick ytterligare intresse på mässan i Hannover gör inte saken sämre men det finns, som sagt, stora utmaningar att ta hänsyn till. Jag hoppas det fortsätter utvecklas positivt, att vi får mer kunskap om marknaden och att vi på lite sikt kan sälja betydelsefulla volymer där. 

Intresset från USA var också högt under mässan. Vi har hittills inte fått några beställningar från vår distributör Swine Robotics men nu har vi ett antal tips på intresserade producenter vilket borde öka försäljningsmöjligheterna.

Det känns, trots den torra sommaren och de höga foderpriserna, som att vi kommer att kunna avsluta 2018 på ett bra sätt och att 2019 kommer att bli ett spännande år. Jag förväntar mig en positiv utveckling i Danmark, tror mycket på Japan och hoppas på Kina.  

Jan Sandberg

VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har bolaget påbörjat sin nya satsning i Danmark där man nu har startat ett helägt dotterbolag.

Under andra kvartalet har bolagets första av två optionsprogram lösts in. Med ett utnyttjande av ca 80,2% av optionerna tillfördes bolaget cirka 3,7 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr.

Om Envirologic  

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv tvättning/rengöring av hälsovådliga utrymmen, utan att äventyra tvättpersonalens hälsa.

Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom grisproduktionen. Leveranser har skett till 18 länder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien och inom flera olika branscher.

Envirologic och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i Uppsala.

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista september 2018 hade bolaget 8 692 191 aktier fördelat på 615 ägare.

Bolaget har ett utestående optionsprogram:

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2019.

Lösenkursen för optionsprogrammet uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista september 2018 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling

Den positiva trenden med ökade intäkter syns även i det tredje kvartalet 2018. På kostnadssidan märks främst satsningarna för att klara tillväxt i form av ökade lokalkostnader och personalkostnader. 
Under andra kvartalet har bolagets första av två optionsprogram lösts in med en teckning av totalt 80,2%. Detta tillförde bolaget totalt 3,7 Mkr efter emissionsutgifter på ca 0,3 Mkr.

Se hela rapporten

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.