Pipe Cleaner

Pipe-Cleaner är produkten som är ett måste vid rengöring av insidan av foderrören ner till fodertrågen. Det finns ett mycket stort behov av att rengöra dessa rör i modern grisproduktion, där kraven på produktivitet är hög och sjukdomar bland grisarna förödande.

Pipe Cleaner