EVO Cleaner

Vår nya modell EVO Cleaner lanserades 2017. EVO Cleaner är nästa generations tvättrobot, med bland annat en ökad användarvänlighet, prestanda och en förbättrad design. EVO Cleaner har ett grafiskt användargränssnitt och kan kommunicera med användaren via ett 3G modem och Internet. En mängd detaljer har förbättrats och lagts till, bland annat ett nyutvecklat system för att lägga slangen i ordning på slangvindan. Test i verklig miljö, visar att tiden för att tvätta en box i ett svinstall är 20 till 25 procent lägre än med Clever Cleaner.

Högtryckstvättar du manuellt i skadliga miljöer? Då ska du kontakta vår säljare för mer information om hur tvättroboten möjliggör ett hållbart arbetsliv för dig och/eller dina medarbetare och frigör tid för ditt kvalitetsarbete.

Evo Cleaner  Film från första installationen