Compact Cleaner

Ett alternativ när gångarna i exempelvis ett svinstall som roboten ska färdas i är smalare än 60 cm. Transporthjulet under maskinen är elmanövrerat från operatörspanelen. Maskinen har uttag för att göra backup. Stödhjulen är avtagbara för att höja flexibiliteten och förenkla vid transport. Levereras med 50 meter högtrycksslang på slangvindan.

Högtryckstvättar du manuellt i skadliga miljöer? Då ska du kontakta vår säljare för mer information om hur tvättroboten möjliggör ett hållbart arbetsliv för dig och/eller dina medarbetare och frigöra tid för ditt kvalitetsarbete.

.

 

Compact cleaner