Våra produkter

Våra helautomatiska tvättrobotar gör det enklare och billigare för dig att hålla rent i grovt nedsmutsade utrymmen. Tvättroboten tvättar helt på egen hand i upp till två dygn i sträck medan du ägnar dig åt andra göromål. Hemligheten är vårt unika styrsystem där du enkelt programmerar in städscheman för roboten med hjälp av en joystick. Schemana behöver du bara göra en enda gång. Om du får fler utrymmen som ska rengöras, kan du enkelt lägga till fler scheman i programmet.

Våra produkter används framför allt i svinstallar, men kan enkelt anpassas till andra uppgifter där det är för dyrt och/eller hälsovådligt med mänsklig arbetskraft. De finns idag i flera mälterier i Europa, hos vindkraftsverkstillverkaren Vestas för tvätt av transportutrustning, hos en tillverkare av golvvärmeelement i Tyskland för tvätt av både gamla och nya gjutformar, på en äggkläckningsfabrik i Frankrike med flera.

Roboten tar sig fram nästan överallt, och med sin drygt fyra meter långa arm tvättar den rent till 80-85 %. Det innebär att efterarbetet bara blir en bråkdel av tiden det tagit för dig att tvätta manuellt. Tid som kan användas till ständiga förbättringar av din produktion. Som användare av vår robot kan du räkna in värden som bättre arbetsmiljö, attraktivare arbetsplats, friskare personal och därmed en ökad avkastning.

Du behöver aldrig vara orolig för att lämna din robot utan tillsyn. Om något skulle hända, exempelvis att något föremål kommer vägen för robotarmen, avbryts arbetet omedelbart och din robot larmar med hjälp av en omfattande larmhantering som finns inbyggd i styrprogrammet. Larmet kopplas om du önskar till en uppringare så att roboten kan larma dig via din mobil, hemtelefon, eller båda. Din robot larmar dit där du befinner dig.

Högtryckstvättar du manuellt i skadliga miljöer? Då ska du kontakta vår säljare för mer information om hur tvättroboten möjliggör ett hållbart arbetsliv för dig och/eller dina medarbetare och frigör tid för ditt kvalitetsarbete.