Clever Cleaner i kaninstall

Clever Cleaner tvättar kaninstall
På gården Coron, nära Cholet, i Loire-dalen är Nathalie och Franck Guinnebretière de första kaninuppfödarna som använder roboten Clever Cleaner som utvecklats av svenska Envirologic för tvätt av grisstallar. Roboten säljs i Frankrike av företaget Rv Biotech som dessutom varit delaktiga i att anpassa den till just denna specifika arbetsuppgift.

Att lösa problemet med rengöring av byggnader, var för jordbrukaren på gården Coron en förutsättning för att förverkliga gårdens fortsatta expansion. Efter starten i november 2000, då 400 avelshonor sattes in i ett all-in-all-out system, byggde Frank en andra byggnad 2002 och utökade antalet avelshonor med 1000. En tredje byggnad är nu i drift, och paret Guinnebretière driver en gård med en produktionskapacitet på 2500 avelshonor i ett modernt omgångssystem.

Det tog lite tid att utveckla de olika tvättprogrammen, säger Franck. I gengäld behöver han idag bara flytta roboten till stallet, trycka på en knapp för att starta tvätt av burarna och återvända efter sex timmar för att flytta roboten till nästa gång. Den första installationen med programmering tog c:a två timmar.

– Att kunna kontrollera joysticken är av största vikt, säger Franck Guinnebretière. I det första försöket blev effektiviteten långt ifrån perfekt, men efter ett tag tvättade roboten bättre än en människa och med en konstant effektivitet genom hela stallet. Burens ben används som markör vid programmeringen. Gränslägesbrytaren på roboten känner av burens ben vilket gör det möjligt att identifiera positionen i stallet. Två andra markörer, en i början och den andra i slutet av raden, meddelar roboten att det är dags att byta till nästa tvättprogram. Arbetstiden för roboten är identisk med den för manuell tvätt, men inslaget av tråkigt och skadligt arbete är eliminerat.

Rv Biotech