Kvalitetstid och bättre miljö!

Clever Cleaner har gett oss mer kvalitetstid och bättre miljö

Detta säger Anders Johansson, Rättare på Välaberg Säteri utanför Lidköping. Gården har ca 1600 slaktsvinsplatser och en externintegrerad smågrisproduktion med 600 suggplatser tillsammans med en annan lantbrukare som har ca 1800 slaktsvinsplatser. Vi installerade vår robot 2004 och hade då ca 700-800 timmar manuell tvätt av våra grisstallar per år. Två man hos oss var sysselsatta heltid under de olika tvättperioderna. Idag gör roboten det mesta av arbetet.

Dålig arbetsmiljö gjorde att vi mådde dåligt när vi tvättade manuellt!
Den främsta orsaken till att vi investerade i en tvättrobot var framförallt att arbetsmiljön när vi tvättade manuellt var så dålig, säger Anders. Ofta blev vi sjuka efter ett manuellt tvättpass. Irriterande ögon och snuva var vanligt, och att gå en hel dag och tvätta manuellt gjorde också att man fick ont i axlar och armar av belastningen, fortsätter Anders. Efter det att vi börjat använda Clever Cleaner har vi inte längre några problem med arbetsmiljön och sjuka medarbetare. Tänk dig själv, fortsätter Anders, på skillnaden att arbeta i ett stall där all skit finns med ifrån början och ett stall där du endast gör eftertvätten manuellt och över 80% av jobbet redan är gjort av roboten. Vi blötlägger inte längre innan vi tvättar, vilket också spar tid. Dessutom använder vi uteslutande alternativa fodermedel här på gården, och det förbättrar ju inte heller miljön.

Lätt att programmera när man väl kommit igång
I början när vi programmerade tvättprogram var vi nog lite väl ambitiösa. Man vill ofta för mycket med roboten och då är det lätt att göra långa och krångliga program. Idag gör vi korta, enkla program och det fungerar utmärkt, säger Anders.

Tid för annat

Vi har tagit bort ca 600 manuella tvättimmar per år, fortsätter Anders.

Denna tid kan vi lägga på annat arbete och inte minst, mer tid till djuren. Dessutom har det visat sig att roboten är mycket driftsäker och då vi valt att teckna ett servicekontrakt tar inte service och underhåll mycket tid i anspråk.

Vi skulle ha svårt att återgå till det gamla sättet att tvätta, avslutar Anders, och jag tror också att mina medarbetare här på gården inte skulle uppskatta att åter börja arbeta i en skitig och hälsovådlig miljö.