Våra kunder

Bolaget har levererat över 600 robotar till kunder i Europa, Nordamerika, Australien och Japan. Den främsta målgruppen har hittills varit grisproducenter med stora rengöringsbehov av stallar.

Jordbruk
I övrig djurproduktion finns idag robotar installerade i hönshus, kycklingstallar, kalvstallar, ladugårdar för mjölkkor, kaninstallar samt ett kläckeri. Det finns inget idag som Envirologic känner till som indikerar att tvättning kommer att minska i jordbruket. Tvärtom så ökar kraven på god djurmiljö och även god arbetsmiljö för de människor som sköter djuren. Det sammantaget gör att vi bedömer det som en marknad i tillväxt.

Livsmedel
Även utanför jordbruket finns en växande marknad för automatiserad högtryckstvättning. Inom maltframställning och har man under en längre tid försökt finna en lösning för att tvätta dessa anläggningar. Installerade Clever Cleaners finns än så länge i Danmark, Nederländerna och Australien inom detta segment.

Transport m m
Det fraktas oerhört stora mängder material i containers idag. Antalet rörelser beräknas till ofantliga 300 miljoner per år. Av dem är c:a 50 miljoner livsmedelstransporter vilket innebär att de ska tvättas efter varje last. Vi vet att vi kan tvätta containers, det har vi provat, men vi behöver lära oss mer om marknaden för att besluta om marknadssatsning. För tvättning av tåg och andra tunga fordon finns idag inga sätt att automatiskt tvätta undersidan och de former som inte kan tvättas av borstar. Inom fordonsindustri finns ett behov av att tvätta korrosionstestboxar. En Clever Cleaner finns för närvarande installerad på Mercedes Benz i Sindelfingen för tvätt av dessa. Här är problemet inte långa tvättider utan de starka syror man använder för att få boxen ren.
Klottersanering i stadsmiljö där användaren kan programmera små enkla rörelsemönster och själv förbereda nästa steg medan han vilar axlarna
.