AktieTorget

AktieTorget är anpassat till behoven hos små och medelstora entreprenörsledda bolag med stor potential. Investerarskyddet är viktigt. Externa aktieägares intressen måste värnas.

AktieTorget erbjuder små och medelstora entreprenörsledda bolag aktiemarknadens fördelar till marknadens lägsta pris och bästa service.

Länk Information om Envirologic AB hos AktieTorget