Nr 2 installerad!

tvättrobot som tvättar svinstall av en bonde

På onsdagen installerades EVO Cleaner nr 2, denna gång i norra Skåne. Det var Torgil Bertilsson, som driver Annedals Gård, som på bilden lär sin nya maskin hur den ska tvätta hans stallar.Torgil blev imponerad och mycket glad av hur den rör sig och därmed tvättar snabbare.

PM på Aktietorget

Envirologic

Här kan du ta del av Envirologics pressmeddelande om första leveransen! https://press.aktietorget.se/Envirologic/81888/620702.pdf  

Första EVO Cleaner installerad i Kumla

Göran ler förnöjt på en bild tv och th två bilder på EVO Cleaner som tvättar stall

Göran Gustafsson i Kumla har tålmodigt väntat och följt utvecklingen av EVO Cleaner. Igår, fredagen den 27 januari var väntan över, då äntligen leveransen utfördes. Det var också en efterlängtad leverans för Envirologic, där Jan (VD/produktutvecklare) installerade den första av nästa generations tvättrobot. Leif (styrelseordförande), Johan (programmerare) och Nils (serviceansvarig) följde intresserat installationen. EVO Cleaner kommer […]

Vi bryr oss om människor

Våra tvättrobotar kan minimera manuell tvättning i hälsovådliga och starkt nedsmutsade miljöer och därmed tillgodose de ökande kraven på en bättre arbetsmiljö samt tillgodose de ökande kraven på god hygien och renlighet inom näringsliv och samhälle.

Envirologic har idag väl fungerande, patenterade och beprövade produkter, mångårig marknadskunskap om lantbrukets behov av robottvättning samt stora framgångar inom den svenska svinproduktionen och tänker nu tillämpa denna kunskap i övriga Europa, på en marknad som är ca 100 gånger större än den svenska eller som värderas till ca 10 miljarder.