Kallelse till extra bolagsstämma

Inbjudan

Aktieägarna i Envirologic AB kallas till extra bolagsstämma den 16 december 2016 kl. 09.00, Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala.

Vi bryr oss om människor

Våra tvättrobotar kan minimera manuell tvättning i hälsovådliga och starkt nedsmutsade miljöer och därmed tillgodose de ökande kraven på en bättre arbetsmiljö samt tillgodose de ökande kraven på god hygien och renlighet inom näringsliv och samhälle.

Envirologic har idag väl fungerande, patenterade och beprövade produkter, mångårig marknadskunskap om lantbrukets behov av robottvättning samt stora framgångar inom den svenska svinproduktionen och tänker nu tillämpa denna kunskap i övriga Europa, på en marknad som är ca 100 gånger större än den svenska eller som värderas till ca 10 miljarder.